Prøvedrift betyr at anlegget driftes med tett oppfølging fra entreprenører. Prøvedriftens varighet varierer fra anlegg til anlegg, og en varighet på alt fra 3 måneder til 12 måneder er vanlig. For Lillehammer vannverk er dette 12 måneder. Hensikten med prøvedrift er å skape kjennskap om anlegget, med nødvendig testing før garantiperioder starter.

Drikkevannet vårt hentes fra grunnvannskilden i Korgen, som er en god drikkevannskilde. Mangan er et grunnstoff som finnes naturlig i grunnvann. Når mangan felles ut, legger det seg som et belegg på innsiden av ledningsveggene. Når vannet blir misfarget skyldes det at dette belegget har løsnet og blir med vannet. Dette har vært en kjent utfordring på Lillehammer lenge, og dessverre tiltagende og hyppigere i den seinere tid.

Når det nye vannverket tas i bruk blir dette gradvis bedre, men helt bra blir det først etter at ledningsnettet er spylt rent. Vi regner med at det tar inntil 3 år før alle kommunale ledninger er gjennomspylt, men vi forventer at det blir mindre misfarget vann allerede etter kort tid. Arbeidet med spyling blir intensivert og prioritert fra og med 2022, og vi beregner å bruke mer mannskap på dette arbeidet i år.

Lillehammer kommune har hatt dispensasjon fra Mattilsynet på kravet i drikkevannsforskriften fram til vi har fått på plass og satt i drift det nye vannverket.