Sentrum vest, bestående av delområdene Skysstasjonen, Lurhaugen, Mesnadalen og Sorgendal, skal gjennomgå en byomforming. De skal utvikles gjennom en helhetlig tilnærming som sikrer en tett, multifunksjonell byvev med høy bykvalitet. Derfor har kommunen laget et områdeprogram i samarbeid med Bane NOR og LIKE (Lillehammer Kommunale Eiendomsselskap). Områdeprogrammet er det første steget i prosessen med å komme fra visjon til gjennomføring.

Områdeprogrammet er et strategisk helhetlig plan for langsiktig utvikling av Sentrum Vest. Det fastlegger overordna prinsipper, som skal ligge til grunn for etterfølgende reguleringer og prosjekter.

Sjekk utkast til områdeprogrammet under dokumentene som ligger nederst på denne siden. Har du ideer eller merknader? La oss høre fra deg!

Åpen kontordag ble avholdt 8. februar 2023 i Leseriet i Lillehammer bibliotek og litteraturhus.

Send inn din mening om områdeprogrammet

Du kan også sende inn din mening til oss. Det gjør du enten via e-post eller via brev. 

E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no, mer e-posten med "Områdeprogram Sentrum vest"

Post: Lillehammer kommune, Plan
Postboks 986, 2626 Lillehammer

Frist: 21. februar 2023

Tidligere saksgang

Gjennomført samhandlingsmøter 2021

11. og 12. januar 2021 ble det gjennomført samhandlingsmøter med inviterte deltakere for å diksutere områdeprogram for sentrum vest. Arbeidet med områdeprogrammet er forankret i byplanen, og handler om å gi langsiktige føringer for transformasjon og utvikling av et område vest i Lillehammer, fra Kirkegata og vestover (se avgrensning). Områdeprogrammet skal kunne benyttes som et grunnlag og en oppskrift for videre detaljreguleringsplaner. Planområdet avgrenses av gjennomføringssone H820_1 i byplanen. Prosjektplan ble godkjent i august finnes her, under sak 47/2020.

Samhandlingsmøtene ga oss gode innspill til arbeidet videre. Presentajsonene fra møtene finnes under:

Møte Sorgendal og Mesnadalen

Møte Skysstasjonen

Møte Lurhaugen 

Presentasjon Bane Nor

 

Det jobbes nå med å utabeide et høringsutkast av områdeprogramet. Dette vil legges på offentlig høring, etter planen i februar/mars. Grunneiere og andre sentrale aktører vil varsles når programmet legges ut, i tillegg til at det annonseres i avisen.