For det alt vesentlige vil vaksinering av denne gruppen skje gjennom den ordinære planen for vaksinasjon, men det kan bli nødvendig å prioritere noen ansatte fra gruppe 11, 25-39 år, fram i køen. Dette er det nå lagt en plan for. Kommuneoerlegen i samarbeid med kommunalsjef og ansvarlige for vaksinearbeidet i kommunen har vurdert fremdriftsplanen i vaksinasjonsprogrammet og forutsetningene for en omprioritering. Kommuneoverlegens notat danner grunnlag for beslutningen, og følger som vedlegg til denne artikkelen.