I april i år vedtok også kommunestyret å nedsette ei arbeidsgruppe som skal sørge for framdriften i arbeidet. Styringsgruppa har derfor på sitt aller første møte vedtatt at arbeidsgruppa skal bestå av: 

Audun Amdahl (leder)
Ingunn Trosholmen
​Eiliv Furuli
Mikko Kokslien
Merethe Sandum
Geir Bjørke
Jostein Buraas
Magne Vikøren
Sidsel Brath
Eline Eldbjørg Lein
Randi Lo
Marte Kjernsholen
Eirik Høyme Rogn
Kjersti Bjørnstad
Oddvar Møllerløkken


Arbeidsgruppa skal presentere sin rapport for kommunestyret den 13. desember i år.