Det vil under øvelsen være noe økt aktivitet av biler og driftspersonell fra TO Vann og avløp ved sykehusets område. Det er driftsavdelingen i TO Vann og avløp og teknisk personell ved sykehuset som skal øves. Øvelsen vil vare i ca. en time og er et pålegg fra mattilsynet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Avdelingsleder drift ledningsnett, Arild Jørstad på
tlf. 934 02 621.