På grunn av situasjonen med koronavirus klarer ikke hyttekommunene å håndtere helsebistand eller annen type bistand til hytteturistene i tillegg til sin egen befolkning i kommunen. 
Med bakgrunn i nasjonale retningslinjer vurderer kommunene å slutte å brøyte i hytteområder og stenge bomveger. Kommunene er nå nødt til å prioritere hardt for å kanalisere ressursene slik at de brukes til avgjørende oppgaver.