Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som hjelper med å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, røyk-/snusslutt og psykisk helse.

Vi hjelper deg å sette mål og lage gjennomførbare planer, og vi tilbyr individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Ta kontakt på tlf. 902 69 136/ 954 76 164 eller frisklivssentralen@helse-sg.no

Du finner oss på Jorekstad, Jørstadmoen, og du kan lese mer om Frisklivssentralen her

Velkommen!