Det har kommet nye byggesøknadssystemer. De nye søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, og gjør det enklere å fylle ut en komplett byggesøknad. Ved å benytte de nye systemene vil søknadene bli kontrollert opp mot regelverket før de sendes til kommunen for å sikre at søknaden er komplett. Bruk av de nye byggesøknadssystemene vil medføre komplette søknader og raskere behandling av søknaden. Man finner de nye løsningene her. Det er ulike løsninger for profesjonelle søkere og privatpersoner. Mer informasjon om de nye systemene finner man her