• Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri. 
  • Vær nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre du bor sammen med

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon behøver ikke testes for koronavirus, da disse bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonell. 

Hustandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene. Vær obs på egne symptomer. Ved symptomer på luftveisinfeksjoner bør man holde seg hjemme til et døgn etter symptomfrihet. 

Helsepersonell kan gå på jobb som normalt selv om de har hustandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for koronavirus. 

Se mer informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/