Ledningsanlegget vil i hovedsak legges i friområdet og i turvegen mot Lågen/Mjøsa mellom Plantasjen og Vingnesbrua, og etableres under bakken. Når arbeidene med ledningsanlegget er utført vil området settes tilbake til opprinnelig stand.

De fysiske arbeidene startet opp i uke 45. Anlegg Øst Entreprenør AS vil fungere som utførende hovedentreprenør på plassen og arbeidene planlegges ferdigstilt før sommersesongen 2019.

Den ytterste turvegen mot Lågen/Mjøsa vil måtte stenges av i store deler av byggeperioden og midlertidig turveg vil etableres. Trafikkavviklingen på strandpromenaden opprettholdes under hele anleggsperioden.

Arbeidene vil kunne medføre støyulemper. De mest støyende arbeidene vil varsles i forkant til berørte naboer og utføres kun på dagtid. Planlagt periode for disse arbeidene er fra slutten av november til starten på nyåret, med opphold i romjula.

Dette er arbeider som må utføres for å sikre innbyggerne i Lillehammer rent og godt vann i krana og en sikker transport av avløpsvannet fra Lillehammer, Øyer og Gausdal til renseanlegget.

Ved spørsmål ta kontakt med:
Elisabeth Børde på elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no eller tlf 610 50 500.