Gjenstående arbeider omfatter i grove trekk støping av store kummer, sammenkobling med eksisterende anlegg, samt istandsetting av hele det berørte området.  Entreprenør jobber for fullt for å få ferdigstilt vann- og avløpsanlegget til medio mai. Videre vil oppussing foregå frem til ca. medio juni 2019, og området vil gjenåpnes for bruk. For å rekke dette vil det kunne bli nødvendig med noe arbeider i helger og høytider.  

For spørsmål ta kontakt med peosjektleder Elisabeth Børde på tlf. 610 50 500 eller via e-post; elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no.