Totalt 10  nye benker er satt opp langs strandpromenade, på strekningene Plantasjen-Mosodden og Mosodden-Korgen. 

Nye benker og tilretteleggingen der vil bidra til at Strandpromenaden kan brukes av flere innbyggere, at flere mestrer å gå tur som igjen kan bidra til at økt livskvalitet, den enkelte holder seg i form og klarer seg hjemme lengst mulig. I tråd med Lillehammer kommunes visjon om «Mestring hele livet» kan turmulighetene på Strandpromenaden bidra forebyggende til at den enkelte holder seg i form og kan bo og leve lengst mulig i eget hjem.

 

benk_bakfra_strandpromenaden.jpg

 

Lillehammer rehabiliteringssenter har gjennom forebyggende hjemmebesøk mottatt tilbakemeldinger fra eldre, som vi har tatt med videre til aktuelle sektorer for å se hvilke endringer som er mulig å gjøre med samarbeid på tvers av sektorene. I vurderingen er det tatt høyde for avstand mellom benkene med bakgrunn i terrenget, utsiktsmuligheter og fasiliteter langs stien. En supplering med 10 nye benker vil bidra til å redusere avstanden mellom nåværende benker.