Hittil har har kommunen mottatt og vaksinert med Pfizer BioNTech, og vil fortsette å vaksinere også med denne typen. Det er ikke mulig å velge vaksinetype, og du vil få beskjed på vaksinasjonsstedet om hvilken type vaksine du mottar. 
I tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet ble også vaksinen AstraZeneca tidligere benyttet til helsepersonell før bruken ble stoppet nasjonalt.