Klokken 12.00 var det offisiell åpning ved ordførerne fra samarbeidskommunene. 
Ordføreren fra Nord-Fron var forhindret fra å delta på åpningen på grunn av formannskapsmøte, men ellers stilte ordførerne fra alle de sju samarbeidskommunene Gausdal, Øyer, Lillehammer, Ringebu, Ringsaker, Sør-Fron og Nord-Fron.

Legevaktsamarbeidet i vår region har lang tradisjon. Lillehammers legevakt ble etablert i 1991, og fra 2001 ble det etablert et interkommunalt tilbud der flere og flere kommuner har kommet til. Drift av legevakt krever høy kompetanse og er utfordrende både med tanke på personell og kostnader fordi den driftes kveld, natt, helg og helligdager. At kommunene samarbeider om en akuttmedisinsk helsetjeneste er derfor avgjørende for innbyggerne.

Topp moderne
Totalt 884 kvadratmeter med helt nytt og moderne medisinsk utstyr er det innbyggerne kan nyte godt av, om behovet for å møte på legevakten skulle dukke opp. Totalt har bygget hatt en kostnadsramme på 37,5 millioner kroner.

Tett samarbeid med sykehuset
Lillehammer kommune har arbeidsgiveransvaret for alt personellet ved legevakten, men samarbeidet med sykehuset videreføres ved at de bistår med det meste av støtte- og servicefunksjoner. Legevakta behandler over 18 000 pasienter i året. Ca 2000 av besøkene ender med sykehusinnleggelse, og da er det fint for pasientene at samarbeidet er godt og veien kort til blant annet akuttmedisinsk avdeling.

 

Kake ny legevakt

Offisiell åpning
Klokken 12.00 mandag 21. august var det offisiell åpning med taler, snorklipping, omvisning i bygget - og feiring med en fantastisk flott marsipankake fra Granum bakeri.