Etter plan- og bygningsloven skal byggesøknader som er i tråd med gjeldende plangrunnlag i utgangspunktet godkjennes. Det er plangrunnlaget som gjelder på behandlingstidspunktet som skal legges til grunn for avgjørelsen. I plan og bygningsloven § 21-7 presiseres dette ved at det er plangrunnlaget som gjaldt ved utløp av saksbehandlingsfristen som skal legges til grunn ved avgjørelsen. Dette vil derfor medføre at ny kommuneplan og byplan vil være gjeldende for innsendte byggesaker som ikke er behandlet og hvor saksbehandlingsfristen ikke er utløpt 26.03.2020. 

For ettrinnsøknader, hvor behandlingsfristen er tre uker, vil derfor søknader innsendt etter 04.03.2020 kunne bli behandlet etter ny kommuneplan eller byplan. For rammesøknader vil det samme gjelde for søknader innsendt etter 01.01.2020. 

Byggesaksavdelingen vil for allerede innsendte søknader ta kontakt dersom dette medfører at søknaden må endres. For nye søknader må man selv sjekke at det man planlegger er i overensstemmelse med ny kommuneplan eller byplan.