Investeringsbudsjettet som ble vedtatt samme dag, avviker fra det som er anbefalt i planen. Oversikt over årets investeringsprosjekter vil bli lagt ut på hjemmesiden når nødvendige tilpasninger til budsjettvedtaket er gjort.