Forskrift for slamtømming pålegger abonnentene å bruke den entreprenøren kommunen til enhver tid har avtale med.

For mer informasjon om private avløpsanlegg, tømming av septik og kontanktinformasjon til Brdr. Grønnerud AS, se her.