Det er ikke kjent om det er en kobling mellom de to smittetilfellene og smittesporing pågår. Pårørende og ansatte er varslet.