Saksframlegg utsatt
Saken skulle opprinnelig vært lagt fram i juni 2019. Norges Skiforbund orienterte imidlertid i vår om at de selv i løpet av høsten skal vurdere hele sin eierstrategi og gjennom dette organisering av arrangementsselskapene de er involverte i.  Ordføreren orienterte formannskapet om dette i juni, og  at saken fra rådmannen som en konsekvens av dette ville fremmes i løpet av høsten.  Det samme ble opplyst i kommunestyrets møte i august.

Normal saksprosedyre
Notatet har vært vurdert unntatt innsyn etter offentleglova § 14 første ledd. Så snart dokumentet er en del av det bestilte saksframlegget til kommunestyret, ville det ikke lenger være unntatt, jf. Offentleglova § 16, første ledd, bokstav a). Dokumentet kan også unntas ved utsatt innsyn, offentleglova § 5, tredje ledd.
​Dette er normal saksprosedyre for alle underlagsdokument som inngår som en del av en politisk sak, og rutinen er en del av den demokratiske prosessen.

Lillehammer kommune vurderer at notatet nå er allment kjent, og at det ikke lenger har noen hensikt å unnta notatet offentlighet.