Det er Telemarksforskning som hvert år rangerer landets kommuner etter kulturaktivitet og kulturtilbud. Den gode rangeringen skyldes ikke bare hva kommunen alene legger inn av midler og ressurser, men gjenspeiler hva lag og foreninger, frivillige og næringsliv i Lillehammersamfunnet får til sammen, sier en stolt og glad kultursjef Olav Brostrup Müller:  

- Jeg er en av dem som flyttet tilbake til Lillehammer fordi det er en levende kulturby. At vi nå er blant de beste kulturkommunene i landet, er inspirerende for alle som jobber med å utvikle et godt kulturtilbud. Dette er et resultat av mange års hardt arbeid av lokale utøvere, frivillige og private initiativtakere. Det er mange som kan være stolte i dag.

Om kåringen:
Telemarksforskning har i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner utviklet Norsk kulturindeks, et verktøy som gir en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. De årlige kulturindeksene er basert på data fra året før.

Resultater 2018:
For femte året på rad ligger Røros kommune på toppen av Norsk kulturindeks. Ål har 2. plass, mens Lillehammer ligger 3. plass. Hamar har 11. plass på lista, Gjøvik ligger på 65. og Ringsaker på 226. plass.

Om kategoriene:
Norsk kulturindeks består av 10 kategorier og 38 delindikatorer. De to første hovedkategoriene tar for seg de som jobber med produksjon av kunst og kultur. De følgende kategoriene beskriver ulike temaområder innenfor kunst og kultur, mens kategorien «sentrale tildelinger» oppsummerer kulturpolitiske prioriteringer og kvalitative vurderinger på tvers av tema og kategorier.

Du kan lese mer om de ulike kategoriene og resultatene på Telemarksforsknings nettside