Det nordiske samarbeidets “grunnlov”, også kjent som Helsingforsavtalen, ble inngått 23. mars 1962. Denne dagen blir markert som hele Nordens grunnlovsdag. Avtalen sikrer blant annet tilgang til høyere utdanning og tilgang til sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land. Ifølge Helsingforsavtalen skal borgere i øvrige nordiske land behandles likt med landets egne borgere ved utforming av lover og regler.

Denne dagen er med andre ord en viktig dag sett med nordiske øyne. I hele norden markeres denne dagen ved å flagge på stortinget og i kommunene. Lillehammer kommune flagger såklart også. Du finner flaggene utenfor rådhuset i gågata!