Ved utløpet av 2. kvartal var folketallet 27.918. Gjøvik har også befolkningsnedgang og har nå 101 færre innbyggere. Gausdals befolkning er redusert med 2 personer, mens folketallet i Øyer er uendret.

Fødeselsoverskudd
Siden de to største byene har nedgang i befolkningen faller også folketallet i Oppland fylke. I Hamar økte folketallet med 52 personer, i Ringsaker med 154. Alle kommunene i Lillehammerregionen har imidlertid fødselsoverskudd, det vil si at det er flere fødte enn døde. I Lillehammer er fødselsoverskuddet dobbelt så stort som til samme tid i fjor, og dette er helt i tråd med målsetningene. I Gjøvik, Hamar og Ringsaker er det imidlertid motsatt.