Den nye vegen ligger i hyttefelt på Nordseter, i overgangen mellom Nordsetervegen og Sjusjøvegen. Hyttefeltet har allerede en navngitt veg, Sandbakken, og den nedre vegen i hytteområdet ligger i et område i tilknytning til det gamle renseanlegget på Nordsetra. Det finnes flere synkedammer og en gammel kommunal veg uten andre gamle spesifikke stedsnavn. Navnekomiteen ønsker derfor å utnytte det nærmeste kulturhistoriske stedsnavnet som er Sandbakken, og foreslår å kalle den nye vegen Sandhellinga. 

Høringsinnspill sendes til: Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer, eller på e-post til:

postmottak@lillehammer.kommune.no

 

 

 

 Les mer om saken her

 Kart