Samtidig er det viktig å merke seg de nasjonale reglene for arrangementer og sammenkomster: 

Krav til gjennomføring av arrangement
Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

  • Innendørs tillates 10 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 100 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.
  • Utendørs tillates 600 (3 x 200) personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser.
  • Det blir tillatt med 100 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste, tilviste plasser.
  • Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester.

Du kan lese mer om nasjonale regler her.