Kriterier for prisen er at parken har høy estetisk og bruksmessig kvalitet. Parken må også være tilgjengelig for allmennheten og ha et høyt faglig nivå på skjøtsel og drift.

Her er juruyens begrunnelse: 

  • "Søndre park i Lillehammer er en sentrumsnær, gammel og ærverdig park med god og variert vegetasjon, som gir et godt pusterom for Lillehammers innbyggere. Den har gode estetiske verdier der den ligger flott til mellom store gamle trær, med godt tilrettelagte gangveier, vannarrangement, paviljong og frodige busk- og staudebeplantninger.
     
  • Parken fremstår meget godt skjøttet og driftet, noe som også er ett av kriteriene for nominasjon til vår pris. I tillegg er den åpen for alle, og som vi har fått erfare i vår undersøkelse rundt parken brukes den av veldig mange, uten at det er synlig slitasje i parken. Dette igjen er et godt tegn på god skjøtsel med valg av varige løsninger og materialer.
     
  • Selv med sommerens utfordringer hva angår mangel på nedbør er det tydelig for juryen at Lillehammer kommune har en faglig kompetent avdeling. Selv under krevende forhold klarer de med gode faglige valg å opprettholde parkens utrykk og intensjon."


NAML skriver også i sin tildeling til tjenesteområdet Park og idrett i Lillehammer kommune at formålet med prisen er å signalisere viktigheten av dette arbeidet. Det er viktig både  overfor bevilgende myndigheter og eget fagmiljø, men ikke minst for å hedre og inspirere de som har det daglige ansvaret og arbeider i parken.