Forhåndsstemming og tidligstemming

Forhåndsstemming i Lillehammer 
I Lillehammer kan du forhåndsstemme fra og med  tirsdag 10. august til og med fredag 10. september på Leseriet ved Lillehammer bibliotek, inngang Wieses gate.

Åpningstider: 

Uke 32 (10/8 – 13/8). Forhåndsstemming starter tirsdag 10/8. 
Tirsdag til fredag      10.00 – 15.00
 
Ukene 33, 34, 35 
Mandag til torsdag 10.00 – 18.00
Fredag                        10.00 – 15.00
Lørdag                        11.00 – 15.00
 
Uke 36. Forhåndsstemmingen slutter fredag 10/9 
Mandag til torsdag  10.00 – 18.00
Fredag  (siste dag) 10.00 – 15.00
 

Forhåndsstemming på institusjoner
Mandag 23/8 10-14 Lillehammer helsehus (kun for ansatte og beboere)
Tirsdag 24/8 10-12 Horsters minde bo- og servicesenter
Tirsdag 24/8 13-15 Søre Ål bo- og servicesenter
Onsdag 25/8 10-12 Gartnerhagen bo- og servicesenter
Onsdag 25/8 13-15 Busmoen bo- og servicesenter
Torsdag 26/8 10-15 Jørstadmoen militærleir (kun for personer som har tilgang til leiren)
Fredag 27/8 10-12 Skårsetlia bo- og servicesenter
Fredag 27/8 13-15 Revmatismesykehuset
Mandag 30/8 10-14 Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer
Tirsdag 31/8 10-14 Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer
Onsdag 1/9 10-12 Skogli helse- og rehabiliteringssenter
Torsdag 2/9 10-13 Sykehuset Innlandet avd Lillehammer
Fredag 3/9 10-13 Sykehuset Innlandet avd Lillehammer

Sjekk ut valglokaler.no for å finne fram.

Forhåndsstemme hjemme

Er du syk, eller ufør da kan du få stemme hjemme.
 
Hjemmestemming foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt. De har med seg alt som trengs for at du skal kunne stemme hjemmefra.
Velgeren må ta kontakt på tlf 468 64 284 i perioden 10. august til 10. september kl. 10, for å bestille hjemmestemming.
Kontakt oss så tidlig som mulig.
Gjennomføring av planlagte hjemmebesøk vil foregå i uke 36.
 
Vi trenger følgende informasjon:
Bakgrunn for at du ønsker hjemmestemming.
Fullt navn
Fødselsdato
Adresse
Telefonnummer
 
Velgere i karantene 
• Velgere må vente med å stemme til karantenetiden er over, dersom det er mulig.
• Velgere kan ikke stemme på de ordinære forhåndsstemmestedene.
• Velgere i karantene kan som følge av covid-19, søke om å stemme der de oppholder seg. Søknadsfristen for å bestille forhåndsstemming hjemme, er kl. 10.00 fredag 10. september. Det er samme frist for alle som søker om ambulerende stemmegivning i år.
 
Velgere i isolasjon
• Velgere i isolasjon må vente med å stemme til karantenetiden er over.
• Velgere som er pålagt isolasjon etter smittevernloven p.g.a. covid-19, kan søke om å stemme der de oppholder seg. 
• Velgere i isolasjon, skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot.
• Samme søknadsfrist som over. 

Valgting

Valgdagene for stortingsvalget i Lillehammer er søndag 12. september og mandag 13. september 2021.

Åpningstider valgdagene er 

Søndag 12. september kl 1500-1900

Mandag 13. september kl 0800-2000

På valgdagene har du mulighet til å stemme på ett av disse tre stedene:

Håkons Hall, Vingar skole eller på Jorekstad. 

For å stemme på valgdagene i Lillehammer, må du være manntallsført  i Lillehammer kommune.

Tiltak pandemi

Følg smittevernråd                                                                                                                              
Det er viktig at du følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernråd når du skal stemme. Husk å holde avstand, ha god håndhygiene og vente med å stemme om du er syk.

Velgere i karantene etter forhåndsstemmeperioden
• Velgere i karantene kan ikke stemme i de ordinære valglokalene på valgdagene.
• Velgere i karantene som følge av covid-19, kan søke om å stemme der de oppholder seg.
• Det åpnes for ambulerende stemmegivning både lørdag og søndag før valgdagene, og på selve valgdagene. 
• Det er kun velgere som er manntallsført i kommunen som kan stemme hjemme etter forhåndsstemmeperioden.
• Fristen for å søke settes til kl. 10.00 på siste valgdag, mandag 13. september.
 
Velgere i isolasjon etter forhåndsstemmeperioden
• Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler pga. isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme der de oppholder seg,
• Det er kun velgere som er manntallsført i kommunen som kan stemme hjemme etter forhåndsstemmeperioden.
• Fristen for å søke er kl. 10.00 på siste valgdag, mandag 13. september.
• Endringen gjelder kun velgere i karantene eller isolasjon pga. covid-19.
• Syke og uføre som normalt kan søke om ordinær ambulerende stemming, kan ikke søke etter denne ordningen. 
 
Ring telefon nr 468 64 284 eller send sms innen siste valgdag, 13. september kl. 10.00, for å bestille hjemmestemming.
NB! Denne fristen gjelder kun velgere i karantene og isolasjon som følge av covid-19.

 

Valgkort og legitimasjon

I år får du digitalt valgkort
Valgkortet er en påminnelse om at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagene.
Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Dersom du har reservert deg mot, eller ikke bruker digital informasjon fra det offentlige, får du valgkortet ditt tilsendt på papir.
 
Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.
Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.
 
Husk legitimasjon
Du må vise legitimasjon når du skal stemme.
Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde.