Hva skjer når vi slutter å stole på hverandre? Hvordan blir debatten når vi møter hverandre med kun våre egne "fakta?"  Samfunnet er sårbart i møte med fake news, desinformasjon og propaganda. Det viser også Politiets sikkerhetstjeneste sin trusselvurdering for 2022. Så hva gjør vi i møte med økende polarisering og et stadig hardere debattklima? Hvem tjener på det? Og ikke minst; Hvem sin jobb er det å rydde opp, før det hele går for langt?

Deltakere: 
Ordfører: Ingunn Trosholmen
Politiet: Terje Krogstad, leder ved geografisk driftsenhet Midt.
UTSYN: Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i fagplattformen UTSYN, senter for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Cyberforsvaret: Normann Skistad, avdelingssjef i Forsvaret på Jørstadmoen


Møtet starter klokka 19.00 torsdag 5. mai og du er hjertelig velkommen. 

Møteleder: Kultursjef Olav Brostrup Müller.