Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har en egen nettside hvor de i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket oppdaterer varsel om flom og jordskred kontinuerlig. Yr.no er også en god kilde for å følge værsituasjonen.