- Dette er ikke uventet, sier kommuneoverlege Morten Bergkåsa. I tida framover må vi nok forvente at flere av smittetilfellene kan være slike virusmutasjoner.