Lillehammer kommune inviterer årlig til informasjon- og dialogmøte med lag- og foreninger. I år kommer dette møtet i stor grad til å handle om den frivillighetsmeldinga som kommunen nå skal gå i gang med å utarbeide. Til dette arbeidet trenger vi innspill og hjelp. Vi håper at riktig mange av dere som driver med frivillig arbeid har anledning til å komme, og at dere kan forberede dere på disse spørsmålene:


1. Hva skal til for at lag- og foreninger kan opprettholde eller styrke driften i tiden som kommer? 

2. Hva tror dere skal til for at enda flere vil engasjere seg i frivillig innsats? 

3. Er det noe ellers dere kan bidra med til beste for samfunnet, som vi kunne hatt nytte av å kjenne til? Og i så fall: Hva kan Lillehammer kommune gjøre for å slippe dere til?


I desember 2018 la regjeringen frem en ny frivillighetsmelding, det er naturlig at kommunen har denne som grunnlag og utgangspunkt i sin frivillighetsmelding.
Les regjeringens frivillighetsmelding her: