Det er stor vannføring høyere opp i Gudbrandsdalslågen.