Dersom anmodninga ikke fører til endringer i vannforbruket, må kommunen vurdere å innføre vannrestriksjoner. Denne informasjonen er også sendt som SMS-melding til alle husstander i Lillehammer.