Lillehammer er en av tre kommuner i Norge som er med på å utvikle en ny fosterhjemsmodell sammen med SOS-barnebyer. Modellen heter Under samme tak, og er en unik mulighet for deg som ønsker å bli fosterforelder. Kort fortalt stiller vi med et hus som du kan gjøre til et hjem for noen søsken.
 
Vi inviterer til visning og minglemøte for deg som kan være interessert i å bli fosterforelder gjennom denne modellen. På visningen og minglemøtet vil representanter fra Lillehammer kommune og SOS-barnebyer være til stede for å informere og svare på eventuelle spørsmål.

Vi vil også vise en digital visning av huset som skal bli til et hjem.

Tid: 16. november kl. 18.00
Sted: Lillehammer rådhus, møterom Sandvig
 
Har du spørsmål allerede nå? Send det på e-post til: eva.bueie.nygard@lillehammer.kommune.no
Spørsmålene vil bli besvart på minglemøtet.