Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, har sammen med kommunalsjef for Velferd og tjenesteområdeleder for Psykisk helse og rus, Anne Karin Lien, hatt møte med Kirkens Bymisjon. Tema for møtet var hvordan kommunen og Kirkens Bymisjon konkret kan samarbeide fremover for å nå målene om å skape et varmere og mer inkluderende samfunn i Lillehammer. Det er inngått en intensjonsavtale og ulike idèer er drøftet, blant annet muligheter for tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidstrening. 

Bli bøssebærer!
Målet er at alle husstander i Norge skal få besøk den 21. oktober.

Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21.oktober.

Lillehammer trenger flere bøssebærer. Du kan melde deg som bøssebærer på  www.blimed.no eller ved å ringe 02025.

Om TV-aksjonen 2018
Kirkens Bymisjon skriver på sine nettsider:

«Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer».

Les mer om TV-aksjonen og Kirkens Bymisjons arbeid her.