Lillehammer kommune har som målsetting at 70% av nyankomne flyktninger skal over i arbeid eller arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram. Erfaringene viser at det er helt avgjørende at flyktningene raskt klarer å møte arbeidslivets muligheter og begrensninger. Lillehammer læringssenter har derfor utviklet enkle videoer som viser jobbmulighetene i regionen presentert på deltakernes morsmål. Filmene finnes blant annet på arabisk, somalisk og tigrinja, i tillegg til norsk. Nåværende og tidligere elever er hovedrolleinnehavere, og filmene er produsert blant annet med skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Journalister, arbeidsgivere, politikere, ansatte, deltakere og elever er velkommen til premiere på filmene i Kulturhuset Banken, Festsalen, fredag 22. februar kl 12.00. Kultursjef Olav Brostrup Muller vil intervjue hovedrolleinnehaverne Tammam, Kibrom, Michael, Mirvat og Maisa i forkant av visningen.