Takk til alle som hver eneste dag velger miljøvennlige løsninger og bidrar til at vi med stolthet kan si:
- Vi gjør vårt for å bidra til å nå kommunens klima- og miljømål!

Her finner du litt kortfattet informasjon om Miljøfyrtårnarbeidet i Lillehammer kommune.

Du kan også lese mer på nettsidene https://www.miljofyrtarn.no/