Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner, og den kan gi alvorlig sykdom og senskade hos enkelte pasienter. De aller fleste voksne som er født og oppvokst i Norge er beskyttet mot meslinger- enten fordi de er vaksinerte eller fordi de har gjennomgått sykdommen. De som er usikre rundt sin status, bes kontakte helsestasjonen.

Født mellom 1960 og 1969: oppfordres til å kontakte helsestasjonen hvis de ikke vet om de har hatt meslinger eller om de er vaksinert.

Født før 1960: sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR vaksine (meslinger, røde hunder og kusma) ikke anses som nødvendig.

Født i 1970 eller senere: de som vet de har fulgt vanlig vaksinasjonsprogram, er vaksinert og trenger ingen ny vaksine. De som er usikre på om de har fulgt vanlig program eller vet de ikke er vaksinert, anbefales vaksine.

For timebestilling ring tlf 61 22 17 70.

Pris: kr.300,00 (konsultasjon)