Vannet pumpes fra Kanalen og opp til skistadion igjennom en vannledning som har blitt lagt langs Birkebeinervegen. Det nye anlegget vil gi muligheten til å forsyne alle dagens kanoner (150 m3/t) til snølegging av traseer på langrennsområdet. I tillegg er det dimensjonert for en mulig utvidelse for snølegging av skiskytterområdet i framtiden. For å øke trafikksikkerheten langs Birkebeinervegen planlegges det også å bygge opp en gangsti der hvor ledningen har blitt lagt. Dette er et tiltak for å forhindre at kommunens drikkevann blir benyttet til snøproduksjon, samt at det gir en positiv effekt for turistnæringen og byens befolkning.

Utbyggingsprosjektet blir dekket over kommunens ordinære investeringsbudsjett iht. bevilgning gitt over budsjett for 2017. Prosjektet dekkes ikke over Vann og avløps selvkostområde, men avdelingen har bistått med prosjektleder, samt andre relevante ressurser.

Kommunen og Olympiaparken har hatt et godt samarbeid med de berørte grunneierne og Eidsiva Vannkraft i gjennomføringen av prosjektet.