8. mai markerer dagen da Norge ble frigjort fra den tyske okkupasjonsmakten. På Lillehammer ble frigjøringsdagen markert med tale og blomsternedleggelse ved kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og ordfører Ingunn Trosholmen ved De falnes monument i Utsiktsbakken. Også Line Holthe, Heimevernets områdesjef på Lillehammer, holdt tale.

– Europa er igjen prøvet. Vi er minnet på at vi alltid må være beredt. Og hvor verdifull freden er, innledet Trosholmen talen sin med på Utsiktsbakken.

– I dag går likevel våre tanker til våre ukrainske venner som tappert sloss mot en overmakt. Vi har også opplevd angrepskrig da gikk vi sammen med våre allierte, seirende ut til slutt. Ukraina har venner, men ingen allierte i krigen som kan komme de med direkte involvering. Frykten for tredje verdenskrig er for stor- risikoen for ufattelige konsekvenser for høy, fortsatte hun. 

Se hele talen nederst i saken.

Med på markeringen var plasskommandanten ved Jørstadmoen, oberstløytnant Cathrine Thorshaug-Wang. Senere var det også blomsternedleggelse ved Nordre gravlund og ved krigskirkegården på Jørstadmoen. 

Bilder fra markeringene

Ordfører Ingunn Trosholmen holder tale

Minister Anette Trettebergstuen legger ned blomster

Blomster ved minnesmerke

IMG_3107.JPG

Ordførerens tale

Minister, kjære veteraner, kjære alle sammen

Europa er igjen prøvet. Vi er minnet på at vi alltid må være beredt. Og hvor verdifull freden er.

De siste to års markeringer av frigjøringsdagen har foregått med korona som bakteppe. Det har vært krevende for mange. 

I dag går likevel våre tanker til våre ukrainske venner som tappert sloss mot en overmakt. Vi har også opplevd angrepskrig da gikk vi sammen med våre allierte, seirende ut til slutt. Ukraina har venner, men ingen allierte i krigen som kan komme de med direkte involvering. Frykten for tredje verdenskrig er for stor- risikoen for ufattelige konsekvenser for høy. 

For oss som tilhører generasjonene født etter 1945 og som derfor ikke opplevde 2. verdenskrig, kan det være vanskelig å sette seg fullt og helt inn i hvordan det er å leve med og i krig. 
Vi kjenner samtidig godt til hvordan det er å leve med og i fred. Vi kjenner det nok til å verdsette og prise freden. Og vi reflekterer nå over hvor viktig det var at våre forfedre sloss for den i sin tid. 

I en tid der deler av vårt eget kontinent er preget av krig, må vi samtidig huske på at når krigen en dag er avsluttet, er dialogen mellom folk avgjørende for å sikre og hegne om freden i lengden. Det er ikke tid for å snakke om forsoning nå, men en dag kommer behovet for å gjenopprette balansen mellom naboland slik at fred kan erstatte krig. 

I dag er det 8. mai, og på denne dagen i 1945 ble Norge igjen et fritt land. 
De allierte hadde beseiret diktaturet og nazismen.
Friheten var vunnet tilbake.

I dag markerer vi krigens slutt.
Vi feirer freden.
Vi takker alle dem som kjempet.
Og vi minnes alle dem som fikk sine liv ødelagt eller revet bort.
Av en ondskap vi aldri helt kan fatte.
Og som vi aldri, aldri må glemme.

I dag feirer vi friheten. Og de verdiene vår nasjon er tuftet på.
Det er vår oppgave å forvalte dem. 
Det er vårt ansvar å forsvare dem.
Og det er vår plikt å kjempe for den om vi må.
Slik våre soldater gjør, For alt vi har og alt vi er.
 
8. mai hedrer vi veteranene.
Og alle de som hver dag gjør en innsats for å trygge demokrati og frihet. Både for oss og for folk i andre land.
De fortjener vår anerkjennelse og respekt.
Men først og fremst vår takknemlighet.
 
Takk for innsatsen.