Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner kan fra og med mandag 30.03. bli henvist til Ungdomshallen på Stampesletta. Målet er at pasienter skal få sjekket seg på en trygg og sikker måte, samtidig som man reduserer smittefare ved legekontorene i byen. Pasientene som kommer til klinikken må være henvist av fastlege eller legevaktslege på forhånd. 

Her vil det være flere telt med omfattende smitteverntiltak hvor undersøkelser kan utføres, i tillegg til fem sengeplasser tilknyttet klinikken. I første omgang er dette et tilbud for innbyggerne i Lillehammer.