De siste fire årene har det vært 10 løyver fordelt på 6 aktører og disse er nå fornyet for sesongene 2019/2020-2023/2024. Løyvene er geografisk avgrenset til henholdsvis Nordseterområder/Fåberg Østfjell, Birkebeineren skistadion - Mesnavassdraget og Vest for Lågen/Mjøsa - Fåberg Vestfjell.

Fornying av løyver ble behandlet i møte i Utvalg for Plan og samfunnsutvikling 26.09.2019.

Saksframstilling leiekjøring

Protokoll