Listeforslaget kan leveres enten på papir eller elektronisk.

Du kan lese mer om dette her og her.