Figurene nedenfor viser utviklingen i folketallet i kommunene i Lillehammerregionen og Mjøsbyene siden 2010.

Den øverste figuren viser folketallsutviklingen i Gausdal og Øyer, som sammen med Lillehammer utgjør Lillehammerregionen. Gausdal har hatt negativ befolkningsutvikling i hele perioden, mens Øyer har hatt et forholdsvis stabilt folketall. Hittil har Lillehammer kommune hatt tilstrekkelig vekst i folketallet til veie opp for bortfallet i de andre kommunene, slik at regionen fortsatt har en positiv befolkningsutvukling.

Den nederste figuren viser folketallsutviklingen i Mjøsbyene. I likhet med LIllehammer har Hamar og RIngsaker vekst i innbyggertallet, og har hat dettte i hele perioden. De siste årene har folketallet i Gjøvik falt. Alle kommunene er avhengig av innvanding og tilflytting for å vokse.