Det eksisterende anlegget mangler forutsetninger for manganfjerning, noe som tidvis har ført til belegg i ledningsnettet og brunt vann. Det skal det tilrettelegges for i det nye anlegget. Dagens vannverk ligger også flomutsatt til, og flyttes til et område som ligger over aktuelle flomnivåer nordover.

Oppdraget starter umiddelbart, og Swecos arbeid vil avsluttes i løpet av høsten 2018. Kontraktssummen er på 13 millioner kroner eks. mva.