Kommunen vil motta leveranser med vaksine hver uke, men det er uvisst hvor mange. Vaksinen skal gis i to doser med minimum 21 dagers mellomrom. Den tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og er gratis. Koronavaksinen transporteres og lagres i ekstrem kald temperatur, og ved opptining må den derfor benyttes i løpet av få dager.  

Fordi det ikke er nok vaksine til alle innbyggere per tidspunkt, har regjeringa denne prioriteringslista: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikk underliggende sykdom
5. Alder 55-64 år med spesifikk underliggende sykdom 
6. Alder 45-54 år med spesifikk underliggende sykdom
7. Alder 18-44 år med spesifikk underliggende sykdom
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år 
10. Resten av befolkningen

Du kan lese mer utfyllende om regjeringas prioriteringer for koronavaksine her.