I anledning jubileet vil vi ha en rekke arrangementer i løpet av hele året, og vi vil forsøke å sette et eget jubileumspreg på aktiviteten i 2017. Dette kommer vi nærmere tilbake med mer informasjon om.

Her noen utvalgte arrangementer:

 

13/1

"Fredag 13"-konsert

Øyer kulturskole

23/2

Vinteruke -Kammerkonsert

Festsalen

9/3

Teaterforestilling med DUS

Festsalen

6/5

Barnas Verdensdag/Åpen dag

Kulturhuset Banken

13/6

Sommerkonsert

Bakgården

3/11

Jubileumsforestilling

Maihaugen

8/12

Adventskonsert

Nordre Ål Kirke