Thea Kamfjord Eriksen er et kjent navn for mange lillehamringer. Hun startet opp som ungt medlem i ten-sing koret SALT, og har i voksen alder gitt ut egne innspillinger og markert seg som en  sterk musikalsk drivkraft og inspirator i byen.

Da ordfører Espen Granberg Johnsen leste opp begrunnelsen for tildelingen av prisen til Kamfjord sa han blant annet:

«Det vi deler ut i dag, er ikke en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Tvert imot; det er en utmerkelse vi gir til en ung utøver vi har tro på at vil ha betydelig utvikling i de neste årene. I sin tildeling har Formannskapet lagt særlig vekt på det som står i statuttenes §2, om at «Stipendet skal sette stipendiaten i bedre stand til å arbeide med sin utdannelse og utvikling.»

I begrunnelsen står det videre:
«Jazz- og visesangeren Thea Kamfjord Eriksen har allerede markert seg som en sterk og tydelig stemme. På sine plateutgivelser har hun våget å være blottstilt og ærlig, og hun har brukt musikken til å undersøke sentrale betingelser for menneskers liv. I tillegg har Thea Kamfjord Eriksen brukt sitt musikalske overskudd og sitt talent på å veilede og inspirere barn og ungdommer i kommunen, gjennom talløse prosjekter, over mange år».

Lillehammer kommune gratulerer med stipendet, og ønsker all mulig lykke til i fortsettelsen.