Den mottatte fakturaen må betales via bank på ordinær måte. Du vil ikke motta fakturaen i nettbanken i tillegg.
Vi beklager ulempene dette medfører. Sammen med vår underleverandør gjør vi alt vi kan for å sikre at fremtidige utsendelser av e-fakturaavtaler skal fungere som normalt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til fakturaavdelingen i Lillehammer kommune, via sentralbordets telefon
61 05 05 00, eller via e-post utgaende.fakturering.postmottak@lillehammer.kommune.no

test@test.no

utgaende.fakturering.postmottak@lillehammer.kommune.no