Ordfører Ingunn Trosholmen delte ut stipendet på 25.000 kroner til Ekhtesari, som kom til Lillehammer i 2017 som fribyforfatter. Hun søkte på stipendet for å utgi og delta i flere bokprosjekt, og å arbeide med en novellesamling. 

I begrunnelsen for tildelingen av prisen til Ekhtesari står det: 

«Lillehammer er en by som har lange tradisjoner med å sette ytringsfriheten høyt. Gjennom kunstnere og forfattere, folkemøter og utdanningsinstitusjoner og nå i høst med nyetablerte World Expression Forum har Lillehammer fremmet likeverd og demokrati. Lillehammer er også en friby for forfulgte forfattere, en trygg havn slik at forfattere kan fortsette å ytre seg og fortsette sitt kunstneriske virke.

I de siste årene er det særlig én fribyforfatter som har gjort seg bemerket for sitt samfunnsengasjement og bred deltakelse i ulike kunstneriske prosjekt: Fatemeh Ekhtesari. Ekhtesari er poet, forfatter, filmskaper og kvinneaktivist fra Iran. Som poet og aktivist er hun særlig opptatt av kvinners vilkår og sosiale spørsmål. I Iran var hun en del av et litterært undergrunnsmiljø, noe som gjorde at hun måtte flykte fra landet- og kom hit til Lillehammer. Etter at Ekhtesari kom til Norge har hun utgitt flere bøker, både på persisk og norsk. Hun er også redaktør for et tidsskrift og publiserer dikt og tekster på sin egen blogg og Instagram-side. Stipendet ønsker Ekhtesari å benytte til utgivelse av en to-språklig poesibok, trespråklig barnebok, videreutvikling av nettbasert tidsskrift og arbeid med en novellesamling.

Ekhtesari har mange konkrete planer for sitt videre kunstneriske arbeid, og stipendutvalget er sikre på at Lillehammer kommer til å se mye til henne, og nyte godt av hennes virke i årene som kommer.»

Lillehammer kommune gratulerer med stipendet, og ønsker all mulig lykke til i fortsettelsen! 

Om stipendet

Lillehammer kommunes kulturstipend tildeles årlig til lokale kulturaktører, personer eller institusjoner som er hjemmehørende i Lillehammer kommune. Det er etablert et rådgivende stipendutvalg som gjennomgår søknadene og som kommer med en innstilling til formannskapet. Stipendet deles vanligvis ut på siste kommunestyremøte i desember.

Stipendet er på 25.000 kroner og skal sette stipendiaten i bedre stand til å arbeide med sin utdanning og utvikling. Søkerne må ha bostedsadresse i Lillehammer.