Lillehammer kommunes kulturstipend skal tildeles lokale kulturaktører, personer eller institusjoner som er bosatt i Lillehammer kommune. Kulturaktører kan søke for seg selv, men det er også anledning til å foreslå kandidater. Stipendet skal sette stipendiaten i bedre stand til å arbeide med sin utdannelse og utvikling. 
Kulturstipendet er på kr. 25.000

Søknadsfris 1. november 2017 Søknadsskjema og retningslinjer finner du på kommunens hjememside.